Thalente

Thalente steunt projecten in ontwikkelingslanden die mensen -jong en oud- helpen hun talenten te ontwikkelen.

De start

Stichting Thalente is geboren uit de wens van Geke en Bouke Haspels om op maatschappelijk gebied iets te betekenen. Er is begin 2007 gekozen om te participeren in een project in Zuid-Afrika. Er is een bezoek van een maand gebracht aan de regio, om te helpen bij projecten die weeskinderen en andere slachtoffers van de aids-epidemie een helpende hand reiken. Tijdens dit verblijf in Zuid-Afrika (regio Durban) kwam steeds meer de noodzaak naar boven om structureel de lokale projecten te steunen. Financieel en door jaarlijkse bezoeken. Maar vooral: door er dichtbij te zijn.

De naam

De naam Thalente kent zijn oorsprong in het Zulu. Het betekent talent'. Veel jongetjes in Zuid-Afrika dragen deze naam. Stichting Thalente wil de grond verzorgen waaruit een prachtige bloem kan groeien. En bloem is prachtig, een veld vol bloeiende bloemen is helemaal fantastisch.

Bestuurssamenstelling

Harm Mulder ~ Voorzitter

Peter Algra ~ Penningmeester

Jannie Jager ~ Secretaresse

Klaske Tamminga

Jitske van der Wal

Dichtbij de projecten

Met dichtbij bedoelen we: meteen weten wat er met het geld gebeurd, direct zichtbaar voor onszelf en de sponsoren en donateurs. Kleinschalig en helder. Met dichtbij bedoelen we ook: werken aan een goede basis voor mensen om vooruit te kunnen. Iets dat nu nog veel te weinig gebeurd, simpelweg omdat de randvoorwaarden er niet naar zijn. Alle giften dienen zo veel mogelijk direct ten goede te komen aan lokale projecten. In eerste instantie in Zuid-Afrika, maar op langere termijn wellicht ook in andere ontwikkelingsgebieden. In de vorm van een stichting kunnen deze doelen gerealiseerd worden. Alle inzet van de leden van Stichting Thalente is vrijwillig en onbetaald.

Werkwijze

Thalente geeft aan locale projecten. Maar geven alleen is niet genoeg. Ondersteuning is minstens zo belangrijk. Net als het overbrengen van kennis. De randvoorwaarden ontwikkelen zodat mensen zich kunnen ontplooien. Voor jong en oud. En heel belangrijk: dit alles zonder zaken op te leggen. Want we zijn er niet om te vertellen hoe het moet, maar hooguit om de goede richting aan te geven.

Bijvoorbeeld door samen te kijken naar scholingsmogelijkheden. Naar manieren om toch aan het werk te kunnen. Door sociale activiteiten te organiseren en mensen voor te lichten over de mogelijkheden. Mogelijkheden die er wel zijn, maar lang niet altijd benut worden. Zo willen we helpen om een betere basis te creeren voor mensen om zich te ontwikkelen en te groeien.

Missie

De Stichting ondersteunt door middel van fondsenwerving en werkbezoeken kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die gericht zijn op het verbeteren van de leefsituatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Deze ondersteuning zal voornamelijk gericht zijn op het overbrengen van kennis en het opstarten van lokale programma's waardoor de mensen hun creativiteit kunnen uitvoeren en hun talenten ontdekken. Dit alles gericht op uiteindelijk een zelfstandig bestaan. De Stichting wil via verschillende wegen geld inzamelen waardoor er maandelijks een vast bedrag vrijkomt voor het ondersteunen van de vaste projecten.

Doelstelling

Het verbeteren v/d leefomstandigheden van de bewoners van Zuid-Afrika door het
financieel te ondersteunen en door hun kansen te bieden om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.
1. Mensen die primaire levensbehoeften nodig hebben (voedsel, verzorgingsmiddelen
en onderdak)
2. Weeskinderen die acute hulp nodig hebben.
3. Weeskinderen die een sociaal vangnet nodig hebben.
4. Mensen die voorzien zijn in deze eerste levensbehoeften en op weg zijn om verder
te komen (bv opzet bedrijf of studie).

Sleutelfactoren:
 Directe betrokkenheid bij de projecten (d.m.v. vrijwilligers)
 Financiële en sociale ondersteuning met zichtbaar resultaat. (geen tussenpersonen).
 Ondersteuning van projecten die dichtbij Thalente staan en binding mee is.
 Geen regulering, maar ondersteuning.

Hoe is Thalente georganiseerd:
 Stichting en bestuur.
 Fondsenwerving.
 Subsidie aanvragen.
 Communicatie onderhouden met donateurs.
 Draagvlak creëren d.m.v. het geven van presentaties.
 Het organiseren van evenementen.

Vrijwilligers

De stichting Thalente werk alleen met vrijwilligers.
Er is geen sprake van bonus regeling.
De projecten in Zuid Afrika worden door vaste mensen gerund. Zij ontvangen geen bonussen of
salaris van de stichting.