Projecten

Stichting Thalente is op 12 juni 2008 opgericht en werkt vanuit het Friese dorp Aldeboarn. De vijf bestuursleden zijn allen inwoners van Aldeboarn, net zoals een groot deel van de meer dan 100 vaste donateurs. De stichting ondersteunt projecten in Zuid Afrika  (Durban en omstreken) en werkt daarin nauw samen met instellingen en personen daar plaatse. Momenteel steunt de stichting drie projecten, te weten Isiaiah 54, Voedselpakketten en White House Community Centre.  Ga voor meer informatie per project naar het hoofdstuk Projecten.