The Bluff

The Bluff is een ‘wijk’ waarin ook opvanghuis Isiaiah54 is gevestigd. Zo zijn wij via Glynnis (Isiaiah54) in contact gekomen met Zoe Moore. Zoe is in de wijk met een aantal mooie initiatieven gestart, die wij als Thalente graag willen ondersteunen met een maandelijkse donatie.

1. Vanuit een centrale ontmoetingsplaats worden mensen gestuurd naar plekken waar hulp nodig is. Het zou handig zijn dat degene die dit aanstuurt een mobiele telefoon heeft, waardoor veel gemakkelijker contact mogelijk is met de mensen in het gebied. Om de telefoon te kunnen blijven gebruiken is airtime nodig.

2. Een voedsel- en kledingbank. Zoe zorgt er voor dat mensen/gezinnen die het hard nodig hebben kunnen worden voorzien van voedsel en kleding. Met name de voedselbank is hard nodig. Met betrekking tot dit voedselproject is er een boodschappenbudget van R 500 per maand per gezin nodig. Op dit moment geldt dit voor 4 hiv-gezinnen met kinderen en grootmoeders en gemiddeld 5 inloopfamilies per maand.

Daarnaast wil Zoe aan een nieuw project beginnen om maaltijden te koken, te bezorgen en op te slaan voor ouderen in onze plaatselijke bejaardentehuizen.

3. De oprichting van een adviesbalie voor de burgers en een centrum voor werkzoekenden. Hier werken vrijwilligers die mensen computervaardigheden leren. Daarnaast specifiek voor werkzoekenden, studenten of andere inwoners die kunnen leren hoe ze een CV moeten maken, hoe ze online kunnen zoeken naar een baan, hoe ze zich horen te gedragen bij gesprekken e.d. Zoe is erg enthousiast over dit project vanwege het niveau van werkloosheid en gebrek aan vaardigheden in deze omgeving. De jeugd kan ook nergens heen en heeft niets te doen waardoor drugsmisbruik en tienerzwangerschappen aan de orde van de dag zijn. Als ze deze cursus hebben afgerond, worden ze geholpen bij het zoeken naar een baan.

4. Genderspecifieke kwesties vormen een probleem, en Zoe ziet een aantal mogelijkheden om dit aan te pakken. Homofobie, vrouwenrechten en het ontmoedigen van geweld en misbruik tegen vrouwen komen hierbij aan de orde. Er zal een helpdesk worden opgezet om zo hulp te kunnen bieden waar nodig.

5. Er wordt gedoneerd voedsel gebracht naar gaarkeukens in het gebied. Arme mensen en daklozen kunnen hier 5 dagen per week een warme maaltijd krijgen.