Nieuws

Peter Algera nieuwe penningmeester Thalente


Het bestuur van Thalente is zeer blij met de komst van de nieuwe penningmeester Peter Algera. Peter woont al bijna 15 jaar in Aldeboarn en draagt Thalente al sinds de begintijd een warm hart toe. 

Het voltallige bestuur van Thalente ziet er nu als volgt uit:

voorzitter:    Halbe vd Wal

secretariaat/projekten ZA: Nynke Akkerman

                penningmeester/ledenadministratie:  Peter Algera                               

pr/communicatie: Geke Haspels

projekten NL/inzamelingsakties: Jannie Jager

medewerkster ZuidAfrika: Bright Nokhukhany

                                     vaste vrijwilligster: Lilian Roeland