Nieuws

Thalente naar ZuidAfrika!!


 Bestuurslid Nynke Akkerman  en vrijwilligster Lilian Roeland zullen op 17 januari 2012 voor ruim twee weken  naar ZuidAfrika vertrekken. Doel van deze reis is om te kijken hoe de nieuwste projecten verlopen en of er eventueel nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een bijgebouw voor een oma die momenteel nog met haar 11 kleinkinderen en achterkleinkind in een krotje van 4 bij 4 woont. De ouders van deze kinderen zijn allemaal overleden aan aids. Ook worden er inmiddels bij verschillende gezinnen groentetuinen met omheiningen aangelegd. Daarnaast zal er worden uitgekeken naar geschikte grond voor een nieuw te bouwen créche en er zal een vrijwilligersprogramma worden opgesteld. Hun bevindingen zullen vanaf 17 januari te volgen zijn via de weblogs op deze site.