Nieuws

OBS Sevenaer organiseert sponsorloop te Oudehorne.


Alle leerlingen van OBS Sevenaer hebben op 31 mei op het sportveld  een sponsorloop voor Thalente gelopen. Het enthousiasme was zeer hartverwarmend en we hebben vernomen dat de opbrengst ons zeker zal doen schrikken!! Op 22 juli zal een delegatie van het Thalentebestuur afreizen naar o.a. Juf Liesbeth (ald-Boarnster) om een cheque in ontvangst te nemen!!!!!!  De opbrengst zal worden gebruikt voor de crisisopvang!! We wachten met heel veel spanning af!

Klik hier voor de foto's!