Nieuws

Deel opbrengst afscheid Ids en Tine voor Thalente.


Ids en Tine Hemminga hebben besloten een gedeelte van de opbrengst van hun afscheidsfeest (zeilschool) te schenken aan Thalente. Ids meldt:" Der is in mooi bedrag foar jim....we moatte meikoarten mar efkes om de tafel om oer de bestimming te oerlizzen"! Dat gaan we uiteraard doen!!

Ids en Tine alvast heel erg bedankt!