Nieuws

Moeke de Bruin opent spaarkasje voor Thalente


Cafe Moeke de Bruin heeft toegezegd een spaarkasje te zullen openen voor Thalente. Een keer per jaar zal de inhoud van het spaarkasje aan Thalente worden overhandigd. Uiteraard zijn we ook hier weer heel erg blij mee!!!