Nieuws

Extra donatie aan “Isiahiah54”: 


In Januari 2017 heeft Thalente een extra donatie gedaan aan de school bij Isiahiah54. Dit vanwege de reguliere kostenverhogingen en de ongunstige wisselkoers. Ze hebben inmiddels te kennen gegeven hier erg blij mee te zijn en het tekort is hiermee opgelost.