Nieuws

Thalente zoekt vrijwillig(st)er


Stichting Thalente is in 2007 opgericht vanuit Aldeboarn om projecten in Zuid - Afrika (Durban en omstreken) te ondersteunen. De stichting werkt daarin nauw samen met instellingen en personen daar ter plaatse.  De vijf bestuursleden zijn allen inwoners van Aldeboarn, net zoals het grootste deel van de meer dan 100 vaste donateurs.

 

Momenteel steunt Thalente drie projecten:

Isiaiah 54”: een kinderopvanghuis voor wees-, mishandelde- en misbruikte kinderen.

Little ones on the Bluff” een school en dagopvang voor kansarme kinderen.

White House Community Centre”: een opvangtehuis voor hoogbejaarden  en voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

 

Om de huidige projecten optimaal te kunnen ondersteunen en verder te kunnen ontwikkelen, zoeken wij op korte termijn een:

 

-Vrijwillig(st)er locatie Zuid-Afrika -

 

die zich in wil zetten om de  projecten te begeleiden en te coördineren in nauwe samenspraak met het Thalente bestuur in Aldeboarn.

 

- Je draait mee en helpt met de dagelijkse gang van zaken bij de drie projecten.

- Je onderzoekt welke behoeften er zijn op het gebied van kennis en materiaal en stelt een plan op.

- Als vrijwilliger in Zuid-Afrika ben je de primaire connectie met de stichting in Aldeboarn.

- Je begeleidt de lokale mensen om een goede communicatie te onderhouden met het bestuur.

 

- Thalente is een stichting die voornamelijk gedragen wordt door Aldeboarn en daarom zoeken we

bij voorkeur iemand uit het dorp.

- Omdat de situatie vaak schrijnend is, moet je tegen een stootje kunnen.

- Je hebt een aanpakkers mentaliteit en je hebt enige reiservaring en vindt het inspirerend om

kennis te maken met een andere cultuur.

- De gewenste periode is ongeveer 3 a 4 maanden.

- Kosten voor vlucht- en verblijfskosten worden vergoed.

 

Ben je geïnteresseerd en zou je dit eens willen bespreken, neem dan contact op met Geke Haspels / geke@buroandringa.nl of Harm Mulder hmulder@chello.nl.