Nieuws

Drie vrijwilligers in juli naar ZuidAfrika


Klaas Hartmans, Daniel Vroom en Jurgen Spruitenburg zullen half juli richting ZuidAfrika vertrekken. De jongens zullen daar bij het opvanghuis Isiaiah54 oa een speeltuin bouwen voor de jongere kinderen. Daarnaast zullen ze helpen met huiswerkbegeleiding en de leiding ondersteunen met de dagelijkse werkzaamheden. Tevens zullen ze onderzoeken wat voor rol Thalente in het opvanghuis kan gaan spelen in de toekomst! De kinderen bij Isiaiah zijn zeer opgewonden en kijken erg uit naar de komst van de 3 jongens. Hieronder een uitspraak van 1 vd bewoners (16) van Isiaiah54

"Wow three male volunteers!! My prayers are heart!!!!!!