Nieuws

Samenwerking Isiaiah 54


Thalente heeft besloten een samenwerking aan te gaan met Isiaiah 54. Isiaiah54 is een crisis opvanghuis voor mishandelde, misbruikte en ouderloze kinderen. Tevens vangt het huis tienermoeders op en worden de vaak zeer jonge moeders geholpen een weg in het leven te vinden. Momenteeel verblijven er 20 kinderen in het huis in de leeftijd van 4 maanden tot 15 jaar. Het uitgangspunt van Isaiah54 is een goed adoptiegezin voor de kinderen te vinden zodat zij kunnen opgroeien in een "veilige"omgeving. Dit blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn en sommige kinderen verblijven inmiddels al jaren in het huis. Thalente gaat investeren in educatie en zal bijdragen aan de maandelijkse levenskosten voor de baby's en peuters. De organisatie bestaat vanaf 1987 en wordt geleid door Glynnis Dauth en Youandi Gilain.

I started Isiaiah 54, 27 years ago. I always wanted 6 children, unfortunately I was not able to hold my pregnancies after I give birth to my daughter. After many miscarriages and the death of my second baby I never lost the “mommy” in me.

~ Glynnis Dauth founder of Isiaiah 54 ~

Youandi Gilain is geboren in Amsterdam en sinds 3 jaar in Durban. Ze hoopt in de de toekomst Isaiaih 54 gaan voortzetten.

"We zijn een sterk team, Glynnis doet de tieners, ik de
kleintjes en samen doen we de zwangere en mishandelde vrouwen".

Onze kinderen komen hier met de welfare, politie en de
rechtbank. Wij zijn een crisis huis voor mishandelde, misbruikte en verlaten
kinderen, we maken geen onderscheid in kleur of gezondheid,kinderwen met hiv zijn net zo welkom als alle andere kinderen..  In dit crisis
huis verblijven de kids ongeveer een jaar en daarna worden ze overgeplaatst
naar of familie, pleegouders, adoptie ouder of een kinder te huis. Wij zijn ook
een huis voor noodgevallen, dat wil zeggen dat wij ook voor een paar dagen
kinderen opvangen als er niet zo snel een oplossing gevonden kan worden, dat is
meestal in het weekend. Dan kunnen kinderen elk moment van de dag arriveren ook
om 3 uur 's nachts.

Thalente wil samen met Isiaiah 54 de mogelijkheid onderzoeken een klein vrijwilligershuis te bouwen bij het huis zelf. Er is geen ruimte over om vrijwilligers te plaatsen maar er is wel heel veel behoefte aan vrijwilligers.  Met 2 personen voor 20 kinderen zorgen ( waaronder 8 onder de 4 jaar is heel zwaar).De Organisatieleeft van losse giften en heeft erg veel moeite het hoofd boven water te houden!

Thalente kijkt uit naar de samenwerking en hoopt te kunnen bijdragen aan een goede gezondheid en een  stevige toekomst voor deze kinderen !!